ENGLISH

Cơ cấu tổ chức

I/ BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG:

1. THƯ ĐOÀN TRƯỜNG:

ThSNguyễn Khắc Khanh

2. PHÓ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG:

                  

                                                       TSNguyễn Doãn Thuận                                                                             TSHuỳnh Công

3. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

   
                                        

                           Th.S Thanh Hải                                                             Nguyễn Thiện Mỹ

 

    

                                                                                                  Cao Anh Dũng

II/ UV BAN CHẤP HÀNH:

- Huỳnh Kim Triển

- Trần Thị Quỳnh

- Nguyễn Tuấn Anh

- Hồ Tân

- Nguyễn Trọng Thủy

- Nguyễn Thị Như Hồng

- Duy Thanh

- Thị Minh Tâm

- Nguyễn Đức Toàn

- Trương Thị Thùy Trang

- Nguyễn Văn Nghĩa

- Nguyễn Trung Kỳ

- Nguyễn Trần

- Bảo Toàn

- Nguyễn Thanh Thảo

- Trần Ngọc Duy

- Phạm Hữu Tiến

- Nguyễn Quang Khải