ENGLISH

Thông báo về công tác báo cáo và đăng kí lịch tuần cho các LCĐ

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO ĐĂNG LỊCH TUẦN CHO CÁC LIÊN CHI ĐOÀN

Để đơn giản hệ thống hóa trong việc quản công tác đoàn, Đoàn trường yêu cầu các Liên chi đoàn báo cáo hoạt động hàng tháng đăng lịch tuần.
Các đồng chí thư Liên chi báo cáo đăng theo hướng dẫn sau:
1. Vào Fanpage Tuổi trẻ đại học Quy Nhơn
2. Ở Menu bên trái mục Ghi chú các liên kết BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐĂNG LỊCH TUẦN
3. Các đ/c thư thể xem trước lịch các Liên chi đã đăng  để tránh trùng lịch, trùng địa điểm
Các link như sau:
a) Link báo cáohttp://on.fb.me/1U8ZJZT
b) Link đăng xem lịch tuầnhttp://on.fb.me/1Z351VH