ENGLISH

Tuyển Công tác viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỎNG VẤN CỘNG TÁC VIÊN

Đoàn trường thông báo những bạn nào đã đăng cộng tác viên sẽ được Đoàn trường phỏng vấn theo lịch sau:
1. Thời gian: Giờ hành chính từ 7h00 đến 11h30 từ 13h30 đến 17h từ ngày 18/03 đến 22/03/2016
2. Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường