ENGLISH

Thông báo

admin gửi vào T6, 04/29/2016 - 16:00
              TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH                          *ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN *                          ***                 Số: 12-HD/ĐTN                          /Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2016/  
admin gửi vào T7, 05/14/2016 - 06:02
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỎNG VẤN CỘNG TÁC VIÊN
admin gửi vào T7, 05/14/2016 - 06:06
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO VÀ ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN CHO CÁC LIÊN CHI ĐOÀN
admin gửi vào T7, 05/14/2016 - 09:14
THÔNG BÁO  CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH CHỤP BẰNG ĐIỆN THOẠI DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUY NHƠN
admin gửi vào T3, 06/14/2016 - 14:32